Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.creativeclub.com.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez CCEDU Dagmara Glinka, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa, NIP 7581885327 lub inne podmioty świadczące usługi pod marką „Creative Club” poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
CCEDU Dagmara Glinka, ul. Klimczaka 17 lok. 80, 02-797 Warszawa.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) zawarcie umowy na realizację usługi
c) przekazanie danych przez pocztę e-mail lub telefonicznie
d) pozostawienie danych na czacie

Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione innym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.
Zawierając umowę za pośrednictwem naszego serwisu, zapisując się do newslettera, odstępując od umowy, składając reklamację lub kontaktując się z nami, przekazujesz swoje dane osobowe 
Korzystamy z narzędzi analitycznych, tj.
– narzędzia marketingowe Facebooka, gdzie wykorzystujemy pliki cookies Pixela Facebooka
– Google Analytics, 
– Google AdWords, gdzie wykorzystujemy pliki cookies Google
– korzystamy z mediów społecznościowych, co może się wiązać z wykorzystaniem plików cookies takich aplikacji jak Facebook, Instagram, YouTube
– korzystamy z plików cookies abyś w jak najlepszy sposób mógł korzystać z naszego serwisu
Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione innym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. 

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zapisu na wybrany kurs i/lub zawarcia umowy.

8. Zawierając umowę za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, tj.

a) imię i nazwisko oraz wiek dziecka zgłaszanego
b) imię i nazwisko opiekuna prawnego
c) adres e-mail do kontaktu
d) numer telefonu do kontaktu
e) z wyjątkiem jednorazowych warsztatów należy podać adres zamieszkania oraz nr pesel opiekuna niezbędne do zawarcia umowy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu Creative Club.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:  

a) prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
c) prawo do przenoszenia danych,
d) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych. 

Uprawnienia wynikające z zadami opisanymi w Rozporządzeniu RODO możesz realizować kontaktując się z nami pod adresem biuro@creativeclub.com.pl

Możemy odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych. Np. możemy odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy. 

10. Do danych przekazanych Administratorowi przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je przekazała.

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

12. Dane osobowe powierzamy następującym podmiotom:

a) Active Now Sp. z o.o. – w celu zarządzania kursami oraz kontaktem mailowym i sms z osobami zapisującymi dziecko na zajęcia.

b) BIURO RACHUNKOWE TPM Tax – celem korzystania z usług zewnętrznego biura rachunkowego, które przetwarza dane widoczne na fakturach

c) Autenti Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 29/8, 61-806 Poznań – celem zawierania umów drogą elektroniczną i archiwizowania ich w systemie zewnętrznym.

d) Fakturownia Sp. z o.o., 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 – w celu korzystania z systemu do wystawiania faktur, gdzie przetwarzane są dane osób dla których wystawiane są faktury.

e) Koksztys Sp. z.o.o. – w celu windykacji roszczeń wynikających z zawartej umowy, gdzie przekazywane są dane osób, które nie wywiązują się ze zobowiązań finansowych.

f) SIGNAL IDUNA Polska TU S.A., ul. Przyokopowa 31, 01-208 Warszawa – w celu zawarcia ubezpieczenia grupowego NNW dla uczestników imprez turystycznych i półkolonii.

g) dane mogą być udostępnione trenerom prowadzącym zajęcia celem monitorowania obecności na zajęciach oraz bezpieczeństwa dzieci i realizacji usługi

h) KurJerzy.pl, ul. Dąbrowszczaków 1/108, 80-374 Gdańsk – w celu realizacji usług kurierskich, gdzie przetwarzane są dane osób, do których nadana jest przesyłka

Wszystkie powyższe podmioty gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa powierzonych danych.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszelkich przekazanych danych zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy prawa dbając o ich poufność. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

Polityka cookies

Aktualizacja 17.08.2019

Zadzwoń do nas :)