W związku z wejściem w życie rozporządzenia o ochronie danych osobowych pragniemy zapewnić użytkowników naszego serwisu o poufności i bezpieczeństwie przekazywanych nam danych.

Polityka prywatności serwisu www.creativeclub.com.pl

1. Informacje ogólne
Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług świadczonych przez firmę CCEDU Dagmara Glinka działającej pod marką Creative Club poprzez Serwis.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest
CCEDU Dagmara Glinka z siedzibą w Warszawie przy ul. Modlińskiej 310/312 lok. 017, NIP 758-188-53-27, REGON 362183454.

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) zawarcie umowy na realizację usługi
c) przekazanie danych przez pocztę e-mail lub telefonicznie
d) pozostawienie danych na czacie
Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione innym podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania zapisu na wybrany kurs i/lub zawarcia umowy.

8. Zawierając umowę za pośrednictwem serwisu, musisz podać swoje dane osobowe niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, tj. adres e-mail, nr telefonu, imię, nazwisko, nr pesel oraz adres zamieszkania opiekuna dziecka, imię i nazwisko oraz wiek dziecka,. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych zawartych w zamówieniu jest wykonanie umowy, którą zawierasz na podstawie regulaminu Creative Club.

9. W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące uprawnienia:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś taką zgodę,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych.

Uprawnienia wynikające z zasad opisanych w Rozporządzeniu RODO możesz realizować kontaktując się z nami pod adresem biuro@creativeclub.com.pl. Możemy odmówić ci realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez nas danych.
Np. możemy odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Ciebie zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej za pośrednictwem strony umowy.

10. Do danych przekazanych Administratorowi przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je przekazała

11. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

Mając na uwadze bezpieczeństwo wszelkich przekazanych danych zapewniamy, że podejmujemy wszelkie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez aktualne przepisy prawa dbając o ich poufność. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – biuro@creativeclub.com.pl

Zadzwoń do nas :)