ZAPISZ DZIECKO NA DZIEŃ OTWARTY!

Bielsko-Biała, ul. Partyzantów 72, 1 piętro

tel. 602 211 911, bielskobiala@creativeclub.com.pl

Szczegóły

Opłata: 10 zł/os/warsztat

Niedziela 3.10.2021
g. 10.00-10.45 Podstawy programowania
g. 11.00-11.45 Minecraft JR 7 lat+
g. 12.00-12.45 Minecraft Ninja 10 lat+
g. 13.00-13.45 Python 11 lat +

Zarezerwuj miejsce!

Regulamin udziału w Dniach Otwartych Creative Club

 1. Organizatorem Dni Otwartych jest CCEDU Dagmara Glinka, z siedzibą w Warszawie przy UL. Klimczaka 17/80, NIP 758-188-53-27.
 2. Zapisu na warsztaty w ramach Dni Otwartych może dokonać osoba dorosła, opiekun dziecka.
 3. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu opłaty za zajęcia przy rezerwacji w wysokości 10 zł/osoba/warsztat. 
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry w dniu dokonania rezerwacji przez płatności elektroniczne. W przypadku braku takiej możliwości prosimy o płatność przelewem na konto Organizatora mBank 19 1140 2004 0000 3702 7579 1533. W przypadku płatności na konto prosimy o potwierdzenie zapisu mailem z potwierdzeniem wpłaty od razu po jej dokonaniu. W systemie taki zapis widnieje jako nieopłacony i bez potwierdzenia zostaje anulowany.
 5. Brak wpłaty przy rezerwacji automatycznie powoduje odrzucenie zapisu.
 6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na wybrane warsztaty zostanie zaproponowany nowy termin lub godzina zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Tylko w tym przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
 9. Odwołanie udziału w warsztatach w późniejszym terminie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty.
 10. W warsztatach uczestniczą wyłącznie dzieci. Rodziców zapraszamy pod koniec zajęć.
 11. Uczestnik powinien być odebrany z zajęć najpóźniej do 10 min po zakończeniu. W przypadku odbioru uczestnika po tym czasie naliczana jest opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za uczestników zajęć po zakończonych warsztatach.
 13. Na czas zajęć dzieci mogą zostać pod opieką organizatora i trenerów.
 14. Opiekunowie zobowiązują się do bycia pod telefonem w czasie warsztatów i w przypadku sytuacji awaryjnych odebrać dziecko z zajęć.
 15. W czasie Dni Otwartych można dokonać zapisu na kursy semestralne.
 16. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem placówki, w której odbywają się zajęcia. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w każdej placówce.
 17. Za wszelkie szkody na mieniu Organizatora i/lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni.
 18. Dokonując zapisu na warsztaty wyrażają Państwo zgodę na robienie zdjęć w czasie zajęć i publikację ich na stronach i w mediach społecznych organizatorów.
 19. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.
Zadzwoń do nas :)