ZAPISY NA DNI OTWARTE

Zapisz swoje dziecko na zajęcia otwarte w naszej szkole i sprawdź jaka tematyka kursu najbardziej mu odpowiada.

Bydgoszcz, Świecka 8

 

Szczegóły

Opłata: 10 zł/os/warsztat

Bydgoszcz ul. Świecka 8:

Piątek– 1 października, 17:00-18:00
Sobota – 2 października, 10:00-11:00

 

Bydgoszcz FORDON ul. Bołtucia 7 (Fundacja Wiatrak):

Czwartek– 30 września, 16:00-17:00

 

Bydgoszcz ul. Świecka 8:

Piątek– 1 października, 18:15-19:15

 

Bydgoszcz FORDON ul. Bołtucia 7 (Fundacja Wiatrak):

Czwartek– 30 września, 17:15-18:15

Bydgoszcz ul. Świecka 8:

Piątek– 1 października, 18:15-19:15

 

Bydgoszcz FORDON ul. Bołtucia 7 (Fundacja Wiatrak):

Czwartek– 30 września, 18:30-19:30

 

Bydgoszcz ul. Świecka 8:

 
 

Sobota – 2 października, 12:30-13:30

Regulamin udziału w Dniach Otwartych Creative Club

 1. Organizatorem Dni Otwartych jest HFM Katarzyna Przybysz-Krawczuk, ul. Polna 16a/8, 87-100 Toruń, NIP 9562181520
 2. Zapisu na warsztaty w ramach Dni Otwartych może dokonać osoba dorosła, opiekun dziecka.
 3. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu opłaty za zajęcia przy rezerwacji w wysokości 10 zł/osoba/warsztat. 
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry w dniu dokonania rezerwacji przez płatności elektroniczne lub przelewem na konto Organizatora mBank 65 1140 2004 0000 3102 7708 6919. W przypadku płatności na konto prosimy o potwierdzenie zapisu mailem z potwierdzeniem wpłaty.
 5. Brak wpłaty przy rezerwacji automatycznie powoduje odrzucenie zapisu.
 6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na wybrane warsztaty zostanie zaproponowany nowy termin lub godzina zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Tylko w tym przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
 9. Odwołanie udziału w warsztatach w późniejszym terminie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty.
 10. W warsztatach uczestniczą wyłącznie dzieci. Rodziców zapraszamy pod koniec zajęć.
 11. Uczestnik powinien być odebrany z zajęć najpóźniej do 10 min po zakończeniu. W przypadku odbioru uczestnika po tym czasie naliczana jest opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za uczestników zajęć po zakończonych warsztatach.
 13. Na czas zajęć dzieci mogą zostać pod opieką organizatora i trenerów.
 14. Opiekunowie zobowiązują się do bycia pod telefonem w czasie warsztatów i w przypadku sytuacji awaryjnych odebrać dziecko z zajęć.
 15. W czasie Dni Otwartych można dokonać zapisu na kursy semestralne.
 16. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem placówki, w której odbywają się zajęcia. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w każdej placówce.
 17. Za wszelkie szkody na mieniu Organizatora i/lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni.
 18. Dokonując zapisu na warsztaty wyrażają Państwo zgodę na robienie zdjęć w czasie zajęć i publikację ich na stronach i w mediach społecznych organizatorów.
 19. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.
Zadzwoń do nas :)