DNI OTWARTE CREATIVE CLUB
WRZESIEŃ 2021

Toruń, ul. Polna 7b lok. 26a
tel. 781 085 984, torun@creativeclub.com.pl

nr konta do wpłat: mBank
65 1140 2004 0000 3102 7708 6919

Zapisz swoje dziecko na zajęcia otwarte w naszej szkole i sprawdź jaka tematyka kursu najbardziej mu odpowiada.

Opłata za udział w warsztatach 10 zł/os/warsztat. 

Formularz rejestracji znajduje się na samym dole strony.

KURSY STAŁE

Minecraft

Minecraft Programowanie

Dni otwarte:

Sobota – 4 września, 11:15 – 12:15
Wtorek – 7 września, 17:45 – 18:45
Sobota – 11 września, 12:30 – 13:30
Sobota – 18 września, 10:00 – 11:00 

Programowanie

Podstawy programowania
Scratch i Kodu

Dni otwarte:
Wtorek
– 7 września, 16:30 – 17:30
Sobota – 18 września, 12:30 – 13:00

Roblox tworzenie i programowanie gier 10+ lat

Dni otwarte:
Sobota
– 4 września, 12:30 – 13:30

Programowanie
Python

Dni otwarte:
Sobota
– 4 września, 10:00 – 11:00
Sobota – 11 września, 11:15 – 12:15

 

Design

Grafika Komputerowa

Dni otwarte:
Czwartek 
– 9 września, 17:00 – 18:00
Wtorek – 17 września, 18:15 – 19:15

Web Design - projektowanie stron internetowych

Dni otwarte:
Czwartek
– 9 września, 18:15-19:30
Wtorek – 11 września, 17:00 – 18:00

Hardware

Hardware i elektronika

Dni otwarte:
Wtorek 
– 7 września, 19:00 – 20:00
Sobota – 11 września, 10:00 – 11:00
Sobota – 18 września, 11:15 – 12:15

Regulamin udziału w Dniach Otwartych Creative Club

 1. Organizatorem Dni Otwartych jest HFM Katarzyna Przybysz-Krawczuk, ul. Polna 16a/8, 87-100 Toruń, NIP 9562181520
 2. Zapisu na warsztaty w ramach Dni Otwartych może dokonać osoba dorosła, opiekun dziecka.
 3. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu opłaty za zajęcia przy rezerwacji w wysokości 10 zł/osoba/warsztat. 
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry w dniu dokonania rezerwacji przez płatności elektroniczne lub przelewem na konto Organizatora mBank 65 1140 2004 0000 3102 7708 6919. W przypadku płatności na konto prosimy o potwierdzenie zapisu mailem z potwierdzeniem wpłaty.
 5. Brak wpłaty przy rezerwacji automatycznie powoduje odrzucenie zapisu.
 6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na wybrane warsztaty zostanie zaproponowany nowy termin lub godzina zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Tylko w tym przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
 9. Odwołanie udziału w warsztatach w późniejszym terminie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty.
 10. W warsztatach uczestniczą wyłącznie dzieci. Rodziców zapraszamy pod koniec zajęć.
 11. Uczestnik powinien być odebrany z zajęć najpóźniej do 10 min po zakończeniu. W przypadku odbioru uczestnika po tym czasie naliczana jest opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za uczestników zajęć po zakończonych warsztatach.
 13. Na czas zajęć dzieci mogą zostać pod opieką organizatora i trenerów.
 14. Opiekunowie zobowiązują się do bycia pod telefonem w czasie warsztatów i w przypadku sytuacji awaryjnych odebrać dziecko z zajęć.
 15. W czasie Dni Otwartych można dokonać zapisu na kursy semestralne.
 16. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem placówki, w której odbywają się zajęcia. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w każdej placówce.
 17. Za wszelkie szkody na mieniu Organizatora i/lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni.
 18. Dokonując zapisu na warsztaty wyrażają Państwo zgodę na robienie zdjęć w czasie zajęć i publikację ich na stronach i w mediach społecznych organizatorów.
 19. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.
Zadzwoń do nas :)