ZAPISY NA DNI OTWARTE

Zapisz swoje dziecko na zajęcia otwarte w naszej szkole i sprawdź jaka tematyka kursu najbardziej mu odpowiada.

Wrocław
ul. Krzycka 1c

tel. 607 288 458 wroclaw@creativeclub.com.pl

Szczegóły

Obecnie nie odbywają się Dni otwarte. Zadzwoń lub napisz jeśli chcesz skorzystać z lekcji próbnej.

Regulamin udziału w Dniach Otwartych Creative Club

1. Organizatorem Dni Otwartych jest Krzysztof Deja DAXON, ul. Jedności Narodowej 157/6, Wrocław
2. Zapisu na warsztaty w ramach Dni Otwartych może dokonać osoba dorosła, opiekun dziecka.
3. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu opłaty za zajęcia przy rezerwacji w wysokości 10 zł/osoba/warsztat.
4. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry w dniu dokonania rezerwacji przez płatności elektroniczne lub przelewem na konto Organizatora Nest Bank 69 1870 1045 2078 1231 7152 0001. W przypadku płatności na konto prosimy o potwierdzenie zapisu mailem z potwierdzeniem wpłaty.
5. Brak wpłaty przy rezerwacji automatycznie powoduje odrzucenie zapisu.
6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na wybrane warsztaty zostanie zaproponowany nowy termin lub godzina zajęć.
7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Tylko w tym przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
9. Odwołanie udziału w warsztatach w późniejszym terminie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty.
10. W warsztatach uczestniczą wyłącznie dzieci. Rodziców zapraszamy pod koniec zajęć.
11. Uczestnik powinien być odebrany z zajęć najpóźniej do 10 min po zakończeniu. W przypadku odbioru uczestnika po tym czasie naliczana jest opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
12. Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za uczestników zajęć po zakończonych warsztatach.
13. Na czas zajęć dzieci mogą zostać pod opieką organizatora i trenerów.
14. Opiekunowie zobowiązują się do bycia pod telefonem w czasie warsztatów i w przypadku sytuacji awaryjnych odebrać dziecko z zajęć.
15. W czasie Dni Otwartych można dokonać zapisu na kursy semestralne.
16. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem placówki, w której odbywają się zajęcia. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w każdej placówce.
17. Za wszelkie szkody na mieniu Organizatora i/lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni.
18. Dokonując zapisu na warsztaty wyrażają Państwo zgodę na robienie zdjęć w czasie zajęć i publikację ich na stronach i w mediach społecznych organizatorów.
19. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.

Zadzwoń do nas :)