ZAPISZ DZIECKO NA DZIEŃ OTWARTY!

Warszawa Wilanów Zawady, ul. Syta 120, budynek Elite, 1 piętro

tel. 606 677 778, zawady@creativeclub.com.pl

Szczegóły

Opłata: 10 zł/os/warsztat

Wtorek 8.09.2021
g. 15.30 Minecraft JR 7 lat+
g. 17.00 Python 11 lat +
Wtorek 14.09.2021
g. 16.30 Minecraft Ninja  10 lat +
g. 18.00 Python 11 lat +
Czwartek 16.09.2021
g. 17.00 Python 11 lat +
g. 18.30 Minecraft JR 7 -9 lat
Sobota 18.09.2021
g. 10.00 Minecraft JR 7 lat+
g. 11.30-12.30 Minecraft Ninja 10 lat+
g. 13.00 Python 11 lat +
g. 14.30 Minecraft JR 7 lat+
g. 16.00 Programowanie na Android

Zarezerwuj miejsce

Zapisy przyjmujemy drogą mailową:

zawady@creativeclub.com.pl

W wiadomości prosimy o następujące informacje:

 1. Imię i nazwisko dziecka
 2. Wiek
 3. Wybrane zajęcia
 4. Nr telefonu Kontaktowego.

Opłatę za zajęcia w wysokości 10 zł należy wnieść w dniu zapisu na rachunek: 90 1140 2004 0000 3202 7617 5493

Regulamin udziału w Dniach Otwartych Creative Club

 1. Organizatorem Dni Otwartych jest MEDIA TOMASZ ŁOKUCIEJEWSKI UL.ZAŚCIANKOWA 96/3,02-989 WARSZAWA.
 2. Zapisu na warsztaty w ramach Dni Otwartych może dokonać osoba dorosła, opiekun dziecka.
 3. Rezerwacja jest ważna wyłącznie po dokonaniu opłaty za zajęcia przy rezerwacji w wysokości 10 zł/osoba/warsztat. 
 4. Opłatę za zajęcia należy uiścić z góry w dniu dokonania rezerwacji przez płatności elektroniczne lub przelewem na konto Organizatora mBank 90 1140 2004 0000 3202 7617 5493. W przypadku płatności na konto prosimy o potwierdzenie zapisu mailem z potwierdzeniem wpłaty.
 5. Brak wpłaty przy rezerwacji automatycznie powoduje odrzucenie zapisu.
 6. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona. W przypadku braku miejsc na wybrane warsztaty zostanie zaproponowany nowy termin lub godzina zajęć.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania warsztatów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Rezygnację z udziału w warsztatach można zgłosić najpóźniej do 14 dni przed rozpoczęciem zajęć. Tylko w tym przypadku wniesiona opłata zostanie zwrócona.
 9. Odwołanie udziału w warsztatach w późniejszym terminie powoduje brak możliwości ubiegania się o zwrot opłaty.
 10. W warsztatach uczestniczą wyłącznie dzieci. Rodziców zapraszamy pod koniec zajęć.
 11. Uczestnik powinien być odebrany z zajęć najpóźniej do 10 min po zakończeniu. W przypadku odbioru uczestnika po tym czasie naliczana jest opłata za opiekę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą godzinę.
 12. Organizator jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności za uczestników zajęć po zakończonych warsztatach.
 13. Na czas zajęć dzieci mogą zostać pod opieką organizatora i trenerów.
 14. Opiekunowie zobowiązują się do bycia pod telefonem w czasie warsztatów i w przypadku sytuacji awaryjnych odebrać dziecko z zajęć.
 15. W czasie Dni Otwartych można dokonać zapisu na kursy semestralne.
 16. Opiekun oświadcza, że zapoznał się z regulaminem placówki, w której odbywają się zajęcia. Regulamin dostępny jest w widocznym miejscu w każdej placówce.
 17. Za wszelkie szkody na mieniu Organizatora i/lub osób trzecich spowodowane przez uczestnika zajęć odpowiadają materialnie jego opiekunowie prawni.
 18. Dokonując zapisu na warsztaty wyrażają Państwo zgodę na robienie zdjęć w czasie zajęć i publikację ich na stronach i w mediach społecznych organizatorów.
 19. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującym prawem.
Zadzwoń do nas :)